trainer

No Image is een trainingsbureau voor particulieren en organisaties.

Empowerment is altijd het centrale thema. No Image creëert workshops op maat, op basis van de specifieke klant-doelstellingen. Daarnaast geeft No Image presentatietrainingen (spreken in het openbaar) en coacht mensen in hun (studie) loopbaanontwikkeling.

Trainingen:

 • Van Doemdenken naar Doendenken
 • Appreciative Inquiry
 • FBO-cyclus (Functionerings- Beoordelings- en Ontwikkelgesprek)
 • Ontdek jouw realiteit én word wie je bent
 • Time Management
 • Omgaan met stress (op het werk)
 • Verandermanagement
 • Elevator Pitch
 • Ondernemen doe je zo!

 

 

Van doemdenken naar doendenken. Deze training heeft No Image gecreëerd in opdracht van de Gemeente Amsterdam en was getiteld: ‘Van doemdenken naar doendenken.’ Het omzetten van belemmeringen in eigen kracht. In deze training werkte ik nauw samen met Peter Maasdam, van Amsterdam Art Center die het deel ‘Ontdek de kunstenaar in jezelf’ verzorgde. Elke deelnemer kreeg van mij een persoonlijke video-herinnering van zijn of haar proces nagestuurd. Dit is een voorbeeld daarvan.

 

Appreciative Inquiry – of vrij vertaald Waarderend Onderzoek – is in zijn essentie een gemeenschappelijke zoektocht naar het beste in mensen en organisaties. In zijn breedste betekenis gaat Appreciative Inquiry over het systematisch onderzoeken van de krachten, de mogelijkheden, de grootste kansen, en de hoop van mensen voor de toekomst. De kunst van het waarderen is de kunst van het ontdekken van die factoren die leven geven aan een individu, groep of organisatie.

Appreciative Inquiry

Kanscafé. Voor DWI verzorgde ik de empowerment training ‘Weerstand / Groepsdynamiek op basis van Appreciative Inquiry. De training beslaat 5 dagdelen en wordt afgesloten met de presentatie van het POP (persoonlijk Ontwikkel Plan).

 

FBO-cyclus

Elke professionele organisatie wil een topfitte en excellente organisatie zijn, zodat zij haar commerciële en maatschappelijke doelstellingen kan realiseren. Dit vraagt om flexibiliteit en professionaliteit en continue aandacht voor de eigen ontwikkeling. De FBO-cyclus helpt daarbij.

Het doel van de gesprekken is het vertalen van organisatie- en afdelingsdoelen in persoonlijke doelstellingen. Het gaat hier om het bepalen van de taken voor de komende periode, het gewenste succesvolle gedrag dat daarbij hoort en de persoonlijke ontwikkeling hierin. De medewerker voert jaarlijks drie gesprekken met de leidinggevende.

 • Een planningsgesprek
 • Een voortgangsgesprek
 • Een beoordelingsgesprek

FBO-Training

Ontdek jouw realiteit én word wie je bent

 

 

Time Management is een systeem van principes, gewoonten, vaardigheden, instrumenten en technieken die samen ervoor zorgen dat je meer gedaan krijgt in de tijd die je hebt, met als doel de kwaliteit van werk en leven te verhogen.

Urgent

Omgaan met stress (op het werk)

 

Verandermanagement

Verandermanagverandermanagementement is een vorm van management die zich specifiek richt op het doorvoeren van veranderingen in een organisatie of bedrijf. Dat kan gaan over de structuur, de werkwijze of een combinatie van die twee. Ogranisatieverandering is vroeg of laat voor iedereen onontkoombaar. Mensen, ook in uw organisatie, zijn echter gewoontedieren. Ze verzetten zich vaak instinctief.

Elevator Pitch

Vindt u het een uitdaging als ondernemer, accountmanager of verkoopmedewerker, om uw product of dienstverlening krachtig onder de aandacht te brengen? Of vindt u het soms nog steeds lastig om uzelf kort en bondig te presenteren?

In deze workshop ontvangt u theoretische kaders die direct toepasbaar zijn. U gaat bij aanvang van de workshop direct aan de slag met uw persoonlijke Elevatorpitch.

De workshop is praktisch, en kent een creatieve invalshoek. Deze invalshoek leert u vooral om out-of-the-box en kritisch naar uzelf en te kijken.

U presenteert uw Elevatorpitch aan de mede deelnemers en ontvangt feedback.

Ondernemen doe je zo!